MERHAMET“ URU?IO POMO? DEMOBILISANIM BORCIMA U BUŽIMU

Regionalniodbor “Merhamet” Biha?, u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhameta” Bužim, obezbijedio je pomo? za 40 demobilisanih boraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Realizaciju ove akcije pomoglo je Udruženje demobilisanih boraca Bužim.

- Na inicijativu Osnovnogodbora “Merhameta” Bužim, uru?ili smo 40 prehrambenih paketa za ?lanove Udruženja demobilisanih boraca Bužim koji se nalaze na rubu životne egzistencije. U razgovoru sa demobilisanim borcima uvjerili smo se u tešku socijalno-ekonomsku situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Donacija je obezbije?ena zahvaljuju?i stalnim donatorima i dobrim ljudima koji pružaju podršku aktivnostima „Merhameta“ - izjavio je direktor Regionalnog odbora “Merhameta” Biha? Alen Proši?.

 Kenny Young Authentic Jersey
Go to top