PODIJELJENI PAKETI MJEŠTANIMA NASELJA SIMIN HAN KOJE JE POGO?ENO POPLAVAMA

Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla je me?u prvima pružio podršku žite?jima mjesta Simin Han, tuzlanskog prigradskog naselja pogo?enog iznenadnim poplavama koje su se desile krajem mjeseca jula.„Merhamet“ je osigurao i podijelio pakete sa prehrambenim namirnicama za sve porodice pogo?ene poplavom, kako bi lakše prebrodili prve dane saniranja zna?ajnih posljedica.

Rje?ice i buji?ni potoci koji proti?u kroz ovaj kraj izašli su iz svojih korita i poplavili 13 ku?a koje su najve?im dijelom izgradili i u njih se uselili prognanici iz Podrinja.

Pri?injene su velike štete na objektima, poljoprivrednom zemljištu i plastenicima, a ve?ina poplavljenih doma?instava je ostala bez osnovnog poku?stva.

- Ovo je bila naša prva pomo?, a za naredni period razmatramo mogu?nost da se za sve ?lanove ovih doma?instava, dok traje opravak od nepogode, u našoj Narodnoj kuhinji „Imaret“ pripremaju dnevni obroci i dopremaju na ovaj lokalitet - isti?e Mensura Husanovi?, direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla.

 

 Riley Reiff Womens Jersey
Go to top