„MERHAMET“ OBEZBIJEDIO OBROKE, NAPITKE I VO?E ZA U?ESNIKE „MARŠA MIRA“

Humanitarna organizacija „Merhamet“ MDD i svi njeni regionalni odbori i ove godine dali su logisti?ku podršku u?esnicima „Marša mira“ i obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici. „Merhametovi“ regionalni odbori su obezbijedili veliki broj obroka, osvježavaju?ih napitaka, vo?e i slatkiše za u?esnike „Marša mira“ kako bi im olakšali dug i naporan put do Poto?ara.

Posljednjeg dana "Marša mira" Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla je svim u?esnicima memorijalnog pješa?kog pohoda podijelio zna?ajne koli?ine vo?a i slatkiša. Uposlenici RO „Merhameta“ Tuzla su postavili punkt u naselju Šušnjari, odakle je u no?i izme?u 11. i 12. jula 1995. godine i krenula kolona od skoro 15 hiljada srebreni?kih Bošnjaka u namjeri da se domognu slobodne teritorije u okolini Tuzle.

- Mi godinama podržavamo ovu i ostale aktivnosti kojima se sje?amo genocida u Srebrenici i odajemo po?ast žrtvama. Na ovogodišnjem „Maršu mira“ smo, izme?u ostalog, za grupu od oko 150 u?esnika iz Vukovara osigurali dnevne kuhane obroke i osvježenje tokom cijelog puta - kazala je Mensura Husanovi?,direktorica ROa „Merhameta“ Tuzla, koja je i sama prisustvovala podjeli u Šušnjarima.

Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj i Osnovni odbor Zavidovi?i tri dana su bili sa u?esnicima „Marša mira“ iz pomenutih gradova, te su za njih i osta?e u?esnike „Marša mira“ pripremili oko 480 toplih obroka te im podijelili konzerve i osvježavaju?e napitke na svojim punktovima u Liplju, Mravincima i Srebrenici.

Podršku u?esnicima „Marša mira“ pružio je RO „Merhameta“ Zenica tako što je za njih obezbijedio grah, supu, paštete, keks, sokove, džem, kafu i ?aj. Regionalni odbor „Merhameta“ Mostar za u?esnike „Marša mira“ obezbijedio je 400 pile?ih pašteta i 50 kilograma pile?ih karabataka. Na taj na?in su pomogli u?esnici marša sa ?itavog podru?ja Hercegova?ko – Neretvanskog kantona.

Regionalni odbor „Merhameta“ Travnika, osim obroka za u?esnike „Marša mira“, organizirao je u Travniku ru?ak za oko 200 bajkera iz Biha?a i ostalih gradova u Krajini, u?esnika „Sedmog moto maratona“ na njihovom proputovanju do Poto?ara.

I Regionalni odbor „Merhameta“ Biha? pripremio je grah, konzerve i sokove za bajkere iz Krajine.

 

  

  

  

 John Tavares Womens Jersey
Go to top