„MERHAMET“ U?ESTVOVAO U PRIPREMI IFTARA NA ŽU?I ZA TRI HILJADE POSTA?A 

Povodom obilježavanja 8. juna - Dana odbrane op?ine Novi Grad Sarajevo i 26. godišnjice bitke za brdo Žu?, na ovom uzvišenju nadomak Sarajeva sve?ano je otvoren Dom oslobodilaca, memorijal odbrane i ulazna kapija memorijalnog kompleksa koji ?e se graditi na Golom brdu, lokalitetu gdje su se tokom agresije na našu zemlju vodile žestoke borbe za odbarnu grada Sarajeva i države BiH.

Objekat su otvorile Alma i Dalila, k?erke naših heroja rahmetli Safeta Zajke i Envera Šehovi?a, uz prisustvo predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovi?a i njegovih saradnik, te ostalih zvani?nika.

Na platou Golog brda uprili?en je prigodan program i zajedni?ki iftar za više od tri hiljade prisutnih gr?ana, ?lanova porodica šehida i poginulih boraca, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti.

Regionalni odbor „Merhameta„ Sarajevo ve? tradicionalno pomaže, odnosno sudjeluje u pripremama zajedni?kih iftara povodom obilježavanja godišnjice ovog zna?ajnog jubileja. Tako je bilo i ove godine. „Merhamet“ je obezbijedio pet stotina iftara za posta?e, posjetioce ove zna?ajne manifestacije.

 Nathan Beaulieu Womens Jersey
Go to top