U KLJU?U PODIJELJENI PREHRAMBENI PAKETI PO OPORUCI RAHMETLI AGANA HODŽI?A

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha? podijelio je 50 prehrambenih paketa socijalno ugroženim gra?anima sa podru?ja op?ine Klju?. Nabavka prehrambenih paketa izvršena je iz sredstava koja je HO „Merhamet“ MDD oporukom ostavio dobrotvor i humanista, rahmetli Agan Hodži?. Podjela paketa obavljena je u koordinaciji sa Osnovnim odborom „Merhameta“ Klju?.

- „Merhamet“ je podijelio pakete sa prehrambenim namirnicama za 50 socijalno ugroženih osoba, a koje se nalaze na evidenciji Osnovnog odbora „Merhameta“ Klju?. Zahvalni smo što se rahmetli Agan Hodži? u svojoj oporuci sjetio i socijalno ugroženih osoba sa podru?ja Unsko-sanskog kantona, a svoju zahvalnost i oduševljenje nisu krili ni naši Klju?ani koji su dobili pomo?, zahvaljuju?i dobro?initelju Aganu Hodži?u.- izjavio je Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora „Merhamet“ Biha?.

 

 Dominik Hasek Authentic Jersey
Go to top