IFTAR ZA PRIPADNIKE BORA?KE POPULACIJE TUZLANSKOG KANTONA

Nakon nekoliko kolektivnih iftara organiziranih u više mjesta na podru?ju Tuzlanskog kantona i u Podrinju, Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla je 21. ramazanske ve?eri u prostorijama Narodne kuhinje „Imaret“ ugostio pripadnike bora?ke populacije, ?lanove Saveza RVI Tuzlanskog kantona. S borcima su iftarili premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanovi?, kantonalni ministar finansija Miralem Nuhanovi? i ministar za bora?ka pitanja Enes Gegi?.

- Zahvaljujem se „Merhametu“ što nam svojim aktivnostima pomaže u ublažavanju socijalnih problema naših gra?ana - kazao je premijer Suljkanovi?.

U ime ?lanova Saveza RVI TK, predsjednik ovog saveza Fahrudin Hasanovi? zahvalio se „Merhametu“ na stalnoj podršci i dobroj saradnji.

Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla ?e 26. ramazanske ve?eri organizirati zajedni?ki iftar i za ?lanove šehidskih porodica sa podru?ja Tuzlanskog kantona.

 

 B.J. Goodson Womens Jersey
Go to top