„CRVENI POLUMJESEC“ I“MERHAMET“ ORGANIZIRALI ZAJEDNI?KI IFTAR U NEMILOJ

Povodom Dana jetima, „Creveni polumjesec“ Turske i HO „Merhamet“ MDD organizirali su zajedni?ki iftar za 400 osoba u Osnovnoj školi „?amil Sijari?“ u mjestu Nemila nadomak Zenice. Iftaru su prisustvovale delegacije ove dvije organizacije koje su predvodili zamjenik generalnog direktora „Crvenog polumjeseca“ Ibrahim Altan i predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? te predstavnici Ambasade Republike Turske u BiH.

Rukovodstvo MZ Nemaila zahvalilo se „Crvenom polumjesecu“ i „Merhametu“ što su omogu?ili da gra?ani i ove dvije organizacije zajedni?ki podijele radost i Iftara.

- Nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, u maju 2014. godine, Vlada Republike Turske, TIKA i „Crveni polumjesec" su medu prvima pružili pomo? gra?anima Nemile i uložili znatna sredstva u obnovu i rekonstrukciju njihovih uništenih domova. Koristimo priliku da se sa ovog mjesta zahvalimo, prije svega predsjedniku Republike Turske RedžepuTajipu Erdoanu, direktoru TIKE i direktoru „Crvenog polumjeseca".

Zahvaljujemo se i „Merhametu" te njegovom predsjedniku, doc. dr. Hajrudinu Šahi?u koji je na ovim prostorima bio prisutan ne samo u toku katastrofalnih poplava, nego i u svim aktivnostima kada je rije? o socijalnoj pomo?i, obnovi i rekonstrukciji porušenih objekata u Nemiloj - re?eno je tokom iftara u Nemiloj.

  

  

 Mitchell Stephens Jersey
Go to top