PREDSJEDNIK „MERHAMETA“ HAJRUDIN ŠAHI? PRISUSTVOVAO IFTARU U ORGANIZACIJI RAMIZA SALKI?A

Ramiz Salki?, potpredsjednik bh. entiteta RS, u Banjoj Luci je organizovao tradicionalni iftar, na kojem je prisustvovalo oko 200 gostiju iz vjerskog, politi?kog, kulturnog i javnog života iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Iftaru je prisustvovao i predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? te, potpredsjednik bh. entiteta RS iz reda hrvatskog naroda Josip Jerkovi?, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegovi?, muftija banjalu?ki Osman ef. Kozli? i muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlovi?, ali i delegati u Vije?u naroda RS, zastupnici u Narodnoj skupštini RS, brojni privrednici, imami, prosvjetni radnici i drugi gra?ani.

Obra?aju?i se gostima, Salki? je naglasio da je najodabraniji mjesec muslimana, još jedna prilika za popravljanje komšijskih i me?uljudskih odnosa, koji su neophodni za bolju budu?nost Bosne i Hercegovine. 

 

- Naši prijatelji koji su ovdje, od Krajine do Podrinja, od Posavine do Hercegovine, pokazuju da našu domovinu osje?amo jednako svojom na svakom njenom pedlju. Ve?eras ovdje u Banjoj Luci, poru?ujemo da smo opredijeljeni za suživot i za državu i društvo gdje ?e svi gra?ani imati jednaka prava bez obzira gdje žive, kako se zovu i kako se Bogu mole. Zato, ramazan je prilika da unaprijedimo naše odnose, te da snažnije i zajedno gradimo našu ku?u Bosnu i Hercegovinu. Neka ovaj ramazan, kojeg muslimani osje?aju kao najdražeg gosta, u?ini da budemo, prije svega, bolji ljudi. Tako?er, želim da poru?im da, uprkos svemu, uprkos najtežim vremenima kroz koja je prošao bošnja?ki narod, mi poru?ujemo da prošlost nikada ne?emo zaboraviti, ali da smo snažno okrenuti ka budu?nosti. Mi vjerujemo da je Bosna i Hercegovina mogu?a samo ako ?e se u njoj ugodno i komotno osje?ati i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i svi ostali gra?ani. Svaki druga?iji put je pogrešan, a tome nas i historija u?i. Zato, zajedni?ki i snažniji rad je neophodan i zbog nas, ali posebno zbog budu?ih generacija koje dolaze - poru?io je Salki?, dodaju?i da se u budu?nosti još snažnije moraju graditi odnosi i veze sa gra?anima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u dijaspori.

 Kentrell Brice Womens Jersey
Go to top