JAVNE KUHINJE „IMARET“ U BIHA?U I CAZINU TRAŽE POMO? DOBRIH LJUDI

Javne kuhinje Imaret u Biha?u i Cazinu nalaze se u teškoj finansijskoj situaciji, a zbog poja?anih aktivnosti u vezi s pomo?i migrantima i pripreme iftara, njihove mogu?nosti u posljednje vrijeme krajnje su limitirane, zbog ?ega pozivaju sve dobre ljude da im pomognu. Kako je za Klix.ba rekao Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora Merhameta Biha?, u ?ijem sklopu djeluje Javna kuhinja Imaret, i ovog ramazana organiziraju pripremu iftara za korisnike javnih kuhinja.

"Priprema iftara se realizira zahvaljuju?i humanitarnoj akciji "Iftar" koja traje tokom cijelog mjeseca ramazana te je osnovni cilj ove akcije prikupljanje namirnica i finansijskih sredstava za pripremu iftara. Mubarek mjesec ramazan za javnu kuhinju Imaret Biha? predstavlja tra?ak nade da ?e ova ustanova i dalje opstati zahvaljuju?i dobro?initeljima koji izvršavaju svoju osnovnu islamsku obavezu pomažu?i svojim komšijama", rekao je Proši?.
On je kazao da javne kuhinje Imaret u Biha?u i Cazinu opstaju zahvaljuju?i donatorima koji svoje dobro?instvo posebno iskazuju u toku ramazana.
"Dio sredstava koja izdvajaju gradske vlasti su nedovoljna za normalan rad javne kuhinje tokom cijele godine. Ali želimo naglasiti da, zahvaljuju?i dobro?initeljima kojih ima širom Bosne i Hercegovine, uspjevamo nekako sastaviti kraj s krajem i ne dozvoljavamo da naši sugra?ani ostanu bez jednog obroka dnevno", istakao je Proši?.

Posebnu oteževaju?u okolnost za rad javne kuhinje predstavlja ?injenica da Merhamet priprema obroke za migrante ?iji broj u Biha?u svaki dan raste.
"Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme pove?ava broj migranata na podru?ju grada Biha?a, tako da smo i mi aktivno uklju?eni u pomo? u hrani za migrante, a sve naše humanitarne aktivnosti realiziramo u saradnji s kantonalnim Crvenim križem Unsko-sanskog kantona. Stoga želimo zamoliti sve dobre ljude da se uklju?e u skladu sa svojim mogu?nostima i pomognu Merhametu u realizaciji planiranih humanitarnih aktivnosti tokom mubarek mjeseca ramazana. Pomo? se može sastojati od prehrambenih artikala i finansijskih sredstava", kazao je Proši?.

KAKO POMO?I?

Javnoj kuhinji Imaret se može pomo?i u prehrambenim namirnicama koje se mogu donijeti u prostorije javne kuhinje u Biha?u, ulica Midži?a mahala 3, ili finansijskim sredstvima na broj žirora?una 199-045-000-2154-807 kod Sparkasse bank, Filijala Biha?, s naznakom "Za akciju iftar 2018". Kontakt telefon: 037/311-728.

(Tekst: klix.ba)

https://www.klix.ba/vijesti/bih/javne-kuhinje-imaret-u-bihacu-i-cazinu-traze-pomoc-dobrih-ljudi/180521008

 Justin Reid Womens Jersey
Go to top