PORODICA ARNAUTOVI? BI DO SEPTEMBRA TREBALA DOBITI USLOVNU KU?U

Više od dvije decenije Hajzen i Nahida Arnautovi? iz naselja Misuri?i i njihovo šestoro djece žive u trošnoj ku?i, punoj vlage. Iako je u proteklom periodu bilo projekata stambenog zbrinjavanja za socijalno ugrožene porodice, nijedna humanitarna organizcija nije se prihvatila obnove jer do ku?e Arnautovi?a nema puta. Zahvaljuju?i Regionalnom odboru „MerhametA“ Maglaj, op?ini, Centru za socijalni rad, privrednicima, ?lanovima Humanitarnog fonda EXIT te volonterima i gra?anima, Arnautovi?i bi do septembra mogli dobiti novi krov nad glavom.Djeca oboljela zbog vlage

Porodica Arnautovi? živi u zaista nemogu?im uslovima. Vlaga je vidljiva po svim zidovima i ?ini vam se nemogu?im da tu jedna porodica živi toliko godine. A vlaga uzima danak, i nekoliko djece je oboljelo od astme i bronhitisa. Hajzen, Nahida i djeca Salih (23), Sadeta (16), Senad (14), Semir (8,5), Samir (5,5) i Senada (3,5) žive od zara?enih dnevnica i dje?ijeg doplatka koji mjese?no iznosi 70 KM.

- Najve?i problem je vlaga, svi smo oboljeli. Nemamo svoje struje, puta, pere se veš na vodi, borim se onako kako znam i umijem - kaže Nahida kroz suze.

Obe?avali su mnogi da ?e pomo?i, pri?a nam Nahida, ali sve je ostalo samo na tome. 
- Sada sam sretna i presretna kada sam do?ekala ovaj dan. Hvala svima ko god je u?estvovao i pomogao da i mi imamo bolju ku?u“, dodala je Nahida. „Sa teškom sudbinom Arnautovi?a upoznali smo se prošle godine i odlu?ili smo da ?im to vremenske prilike dozvole, po?nemo sa gradnjom uslovnije ku?e za njih. Naš stalni donator Adem Kanti?, vlasnik firme 'Kalim' Jelah, kada je vidio stanje porodice, odmah je odlu?io donirati krov vrijedan oko 6.000 KM. I tako je po?elo - rekla nam Sanela Omerovi?, direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj.

U akciju su se uklju?ili Semir Hadži?, vlasnik firme 'Kepi?', ?lanovi Humanitarnog fonda EXIT i hafiz Hidajet ef. Tali? te grupa lokalnih privrednika. 
- Ovo je samo po?etak. Pozvao bih sve privrednike sa naše ali i susjednih op?ina da pomognu, veliko ?e dobro djelo u?initi - rekao je privrednik hadžija Mustafa Top?i?.

  

Gra?evinski materijal dopremali srednjoškolci

Do ku?e Arnautovi?a nema puta, tek staza kroz šumu kojom se motokultivatorom doprema gra?evinski materijal. Utovar i istovar blokova pomogla je grupa u?enika Mješovite srednje škole Maglaj.

- U?enici naše akcije rado se odazivaju na humanitarne akcije. Drago nam je da ?emo pomo?i ovoj porodici, vidite i sami u kakvi uslovima žive. Tu smo da pomognemo - rekao je u?enik Dino Hrnji?i?.

(Tekst i foto: maglaj.net)

http://www.maglaj.net/bh/vijesti.php?id=10907

 Alan Page Womens Jersey
Go to top