RAZMATRANA AKTUELNA POLITI?KA SITUACIJA U BiH

Koordinacija ?etiri temeljne bošnja?ke institucije organizirale su predramazansko druženje u prostorijama HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu. Predstavnici Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca (VKBI), Bošnja?kog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpaši?a, „Preporoda“ i „Merhameta“ razmijenili su mišljenja o trenutnoj politi?koj situaciji u Bosni i Hercegovini te o aktuelnoj migrantskoj krizi u našoj zemlji.

?lan VKBI-ja Haris Silajdži? je prenio utiske o nedavnom boravku u Sjedinjenim Ameri?kim Državama i informirao ?lanove Koordinacije o razgovorima sa ameri?kim zvani?nicima.

Dogovoreno je novo druženje predstavnika ove ?etiri bošnja?ke institucije polovinom ramazana, a planirano je i organiziranje javne tribine ?ija ?e tema biti aktuelna politi?ka situacija u BiH.

Vije?e Kongresa bošnja?kih intelektualaca, Bošnja?ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpaši?a, „Preporod“ i „Merhamet“ su nedavno potpisali sporazum o zajedni?kim aktivnostima. Ove ?etiri institucije su, podsjetimo, organizatori prvog Bošnja?kog sabora, održanog 28. septembra 1993. godine, a istog datuma prošle godine, u Sarajevskoj vije?nici, organizirali su Sve?anu akademiju povodom Dana Bošnjaka.

  

 Jarran Reed Jersey
Go to top