STALNA BRIGA „MERHAMETA“ O MIGRANTIMA U BiH

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo, u skladu sa svojim mogućnostima, redovno pomaže migrante iz Sirije i drugih zemalja koji su privremeno utočište našli u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, uposlenici Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo posjetili su nekoliko lokacija na kojima borave migranti i dostavili su im životne namirnice i sredstva za higijenu. Jedna od lokacija nalazi se na Ilidži gdje borave 22 izbjegličke porodice, među kojima je i 35 djece. Uglavnom su to migranti iz Sirije, Iraka, Irana, i Afganistana.

„Merhametovi“ uposlenici dostavili su pomoć i migrantima koji borave u mjestu Nebočaj nadomak Sarajeva. I Njima su uručeni prehrambeni paketi i sredstva za higijenu.

Pomoć migrantima na području Kantona Sarajevo će se nastaviti.

  

Nedavno je predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić posjetio migante iz Sirije i drugih zemalja u parku prekoputa Vijećnice u Sarajevu. Šahić se, u razgovoru sa izbjeglicama, interesirao o njihovom broju i prioritetnim potrebama.

- „Merhamet“ nastoji da se, u razgovorima sa sa nadležnim institucijama u BiH, traže i nađu najpovoljnija rješenja za zbrinjavanje migranata, među kojima su brojne porodice s djecom. „Merhamet“ je ovom problemu, između ostalih, razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ovim unesrećenim ljudima, koji su trenutno našli utočište u BiH, „Merhamet“ pomaže od samog njihovog dolaska, u skladu sa svojim mogućnostima - kazao je Šahić. 

Go to top