click here

go to link фаберлик 4 2018 листать PO?EO ŠESTOMJESE?NI PROJEKAT „DODATAK OSNOVNOM OBROKU“

фаберлик украина 14 2018 Tokom marta i aprila 2018. godine, Regionalni odbor „Merhameta“ Mostar imao je brojne aktivnosti. Izme?u ostalog, u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji u Jablanici pripremljeno je i podijeljeno 4.872 obroka.

http://tmbuniversity.info/?k=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA-9-2018&b67=99 - U Jablanici je u toku i projekat „Dodatak osnovnom obroku“ (dodatak u vidu kola?a i vo?a) koji ?e trajati narednih šest mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 2.500 KM, a projekat finansira Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hrvatsko-neretvanskog kantona. U toku je i realizacija oporuke humaniste, rahmetli Agana Hodži?a, što podrazumijeva kupovinu životnih namirnica i pripremu obroka u našoj Narodnoj kuhinji za socijalno ugrožene osobe – kaže direktor Regionalno odbora „Merhameta“ Mostar Omer Ivkovi?.

follow  Max Pacioretty Jersey
Go to top