„MERHAMET“, CRVENI POLUMJESEC“ I „BOSNA SANCAK“ OZVANI?ILI SARADNJU

Na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine - 1. mart, HO „Merhamet“ MDD je u Istanbulu, u Turskoj, potpisao Protokol o saradnji sa „Crvenim polumjesecom“ turske i Udruženjem „Bosna Sancak“. Protokol su, u uredu „Crvenog polumjeseca“ Turske u Istanbulu, u prisustvu ambasadora Bosne i Hercegovine u turskoj Bakira Sadovi?a i predstavnika brojnih medija, potpisali predsjednik HO „Merhamet“ MDD doc. dr. sc Hajrudin Šahi?, generalni direktor „Crvenog polumjeseca“ Turske dr. Kerem Kinik i predsjednik udruženja „Bosna Sancak“ Muhamed Sancaktar.

Direktor „Crvenog polumjeseca“ dr. Kerem Kinik je izrazio zadovoljstvo što je ozvani?ena saradnja sa „Merhametom“ i naglasio da „Merhamet“, kao i „Crveni polumjesec“, ima jake korijene i dugu tradiciju.

Hajrudin Šahi? je istakao da je „Merhamet“ lider na podru?ku Balkana i šire, kada je rije? u humanitarnom radu i dobro?instvu, te da je „Merhamet“ 2. februara obilježio 105. godišnjicu od osnivanja.

- Sretni smo što smom potpisali protokol sa našim prijateljima iz „Crvenog polumjeseca“, organizacije s kojom sara?ujemo još od 1992. godine. „Merhamet“ i „Crveni polumjesec“ Turske imali si i imat ?e i ubudu?e brojne zajedni?ke aktivnosti.

Sretan sam što smo danas ozvani?ili saradnju i sa našom bra?om Bošnjacima u Istanbulu, sa udruženjem „Bosna Sancak“ s kojima, tako?e, imamo dobre odnose koji ?e sada biti još bolji - kazao je Šahi?.  

Svoje zadovoljstvo nije krio ni predsjednik udruženja „Bosna Sancak“ Muhamed Sancaktar.

Uz prigodnu sve?anost povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u prostorijama udruženja „Bosna Sancak“, u prisustvu više od 200 Bošnjaka iz Istanbula, predstavnika vlasti u Istanbulu i „Crvenog polumjeseca“ Turske, potpisan je još jedan trilateralni protokol. Protokol su potpisali predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, predsjednica „Merhameta“ Sandžak Edina Gegi? i prvi ?ovjek udruženja „Bosna Sancak“ Muhamed Sancaktar.

Hajrudin Šahi? je pozvao prisutne da u?enjem Fatihe odaju po?ast svim bosanskim šehidima koji su dalu svoj život u borbi za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.

- Nismo slu?ajno izabrali 1. mart – Dan nezavisnosti BiH za potpisivanje ovom protokola. To je za sve Bošnjake poseban dan i željeli smo za zajedno obilježiti sa našom bra?om u Istanbulu. Drago mi je što smo na ovaj ozvani?ili saradnju sa udruženjem „Bosna Sancak“, s kojim imamo mnogo toga zajedni?kog s kojim ?emo ubudu?e imati dosta prostora za saradnju - kazao je Šahi?.

  

  

Tokom druženja u prostorijama udruženja „Bosna Sancak“, ambasador BiH u Turskoj Bakir Sadovi? izrazio je veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja protokola izme?u „Merhameta“, „Crvenog polumjeseca“ i udruženja „Bosna Sancak“.

- Sretan sam što prisustvujem novom ja?anju saradnje izme?u BiH i Turske. Zahvalan sam na ideji da se „Crveni polumjesec“ i udruženje „Bosna Sancak“ institucionalno vežu sa „Merhametom“ i da na taj na?in ja?aju saradnju. Ja dobro znam šta je „Merhamet“ i koliko je zna?ajna njegova misija - poru?io je ambasador Sadovi?.

Zamjenik predsjednika udruženja „Bosna Sancak“ Hilmi Erdem istakao je da narod u Turskoj voli Bosnu i Bošnjake.

- Tome smo doprinijeli i mi, Bošnjaci u Turskoj. Mi ?emo se i dalje brinuti o našoj zemlji i našem narodu - kazao je Erdem.

Povodom potpisivanja protokola, u prostorijama udruženja „Bosna Sancak“ odražan je prigodan program.

Prilikom boravka u Istanbulu, delegacija „Merhameta“ imala je brojne susrete, me?u kojima su bili i susreti sa predstavnicima vlasti u Istanbulu. Tako je delegaciju „Merhameta“, kao i delegaciju udruženja „Bosna Sancak“, izme?u ostalih, primio na?elnik op?ine Bayrampaša Atila Aydiner. Predsjednik HO „Merhameta“ MDD Hajrudin Šahi? je upoznao na?elnika Aydinera s aktivnostima „Merhameta“ u BiH i svijetu.

Delegaciju „Merhameta“ - predsjednika Hajrudina Šahi?a, ?lana Upravnog odbora Mensura Bekti? i predsjednika Skupštine Muniba Bujaka - primio je i kayjmakan oblasti Bayrampaša Osman Aslan Canbaba. Razgovarano je o mogu?im projektima projektima te je dogovorena edukacija „Merhametovih“ uposlonika na projektu „Ku?na njega“.

SRDA?AN SUSRET SA ILHAMOM YILDIRIMOM, 

BRATOM PREMIJERA REPUBLIKE TURSKE

Posebno srda?an susret predstavnici delegacije HO „Merhamet“ MDD, predsjednik Hajrudin Šahi?, ?lan Upravnog odbora Mensur Bekti? i predsjednik Skupštine „Merhameta“ Munib Bujak, imali su sa jednim od ?elnih ljudi „Crvenog polumjeseca“ Turske Ilhamom Yildirimom, koji je, ina?e, brat premijera Republike Turske Binalija Yildirima.

- „Merhamet“ i „Crveni polumjesec“ sara?uju još od 1992. godine. Nadam se da ?e ova saradnja, nakon njenog ozvani?enja potpisivanjem protokola, biti još intenzivnija i da ?emo raditi na zajedni?kim projektima u BiH i svijetu – naglasio je Šahi?.

Isti?u?i da dobro poznaje rad i aktivnosti „Merhameta“, Ilhami Yildirim je izrazio sikreno zadovoljstvo zbog potpisivanja protokola „Crvenog polumjeseca“ sa „Merhametom“.

Sastanak je rezultirao i prvim konkretnim dogovorom o realizaciji zajedni?kih aktivnosti uo?i i tokom ramazana.

Susretu je prisustvovao i jedan od glavnih menadžera u “Crvenom polumjesecu“ Abdulah Tatlici, koji je bio veoma predan doma?in delegaciji „Merhameta“.

 Durham Smythe Authentic Jersey
Go to top