„MERHAMET“ I U?ENICI MSŠ MAGLAJ PODIJELILI KOLA?E, HRANU I OBU?U ZA KORISNIKE KUHINJE

Povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u prostorijama Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj održava je prigodna sve?anost na kojoj su korisnicima „Merhametove“ Narodne kuhinje i njihovoj djeci podijeljeni kola?i, hrana i obu?a. Kola?e i sprecijalnu tortu pripremili su u?enici frizerskog smjera, a sapune za korisnike u?ernici hemijskog smjera.

Sve?anost je organizirana u saradnji sa u?enicima Mješovite srednje škole Maglaj i njihovim nastavnicama Jasminom Loši? i Aidom Smajlagi?. Sve?anosti su prisustvovali predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, zamjenik predsjednika Timur Numi?, na?elnik op?ine Maglaj Mirsad Mahmutagi?, zamjenik direktora Mješovite srednje škole Maglaj Samira Mujkanovi? te brojni privrednici koji svojim donacijama pomažu rad „Merhametove“ kuhinje u Maglaju.

Hajrudin Šahi? se zahvalio u?enicima Mješovite srenje škole, nastavnicama Jasmini Loši? i rukovodstvu škole na izuzetnoj saradnji sa „Merhametom“

- Vi ste najljepši i najbolji podmladak „Merhameta“, najbolje organizirani podmladak „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini - kazao je Timur Numi? u razgovoru sa u?enicima i nastavnicima maglajske škole.

Na prigodnoj sve?anosti u prostorijama Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj predsjednik Hajrudin Šahi? uru?io je zahvalnice firmama „STOP“ Kosova, BONTEX“, „EL-ING“ i „NERI“ iz Maglaja i GRA?EVINSKOJ FIRMI „KEPI?“ koje pomažu rad „Merhametove“ Narodne kuhinje.        

Direktorica Regionalnog odbora „Merhmeta“ Maglaj Sanela Omerovi? se zahvalila na podršci dugododišnjoj "Merhametovoj" partnerskoj organizaciji "MALTESER" Njema?ke, kao i firmama: “ALU WOOD INŽINJERING” Maglaj, “TERMO VOKEL” Maglaj, “MEGA-ROLL” Žep?e, KAMENOREZA?KA RADNJA “IBRO LOKMI?” Maglaj, “SIROVINA EKO” Maglaj i AUTOMEHANI?ARSKA RADNJA “?OMI” Kosova.

- Zahvaljujem se privrednicima koji su pomogli adaptaciju trpezarije u našoj Javnoj kuhinji te instaliranje centralnog grijanja, tako da je riješen dugogodišnji problem zagrijavanja trpezarije, kuhinje i kancelarijskih prostorija Regionalnog odbora “Merhameta” Maglaj - kazala je Sanela Omerovi?.

 

 Marshon Lattimore Authentic Jersey
Go to top