„MERHAMET“ DOPREMIO U SIRIJU 121 TONU MESA ZA 45.000 PORODICA

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ doniralo je 121 tonu kurbanskog mesa za sirijske izbjeglice koje su stacionirane u Siriji, blizu granice sa Turskom. Pomo? u kurbanskom mesu dobit ?e 45.000 sirijskih izbjegli?kih porodica. „Merhamet“ ve? ?etiri godine pomaže sirijske izbjeglice koje su uto?ište našli u izbjegli?kim kampovima u Turskoj i na prostoru Sirije i do sada je donirao oko 500.000 kilograma mesa.

I ovogodišnju akciju „Merhamet“ je uspješno proveo sa partnerskom organizacijom AFAD iz Turske, pa je meso koje je brodom stiglo iz Australije u tursku luku Mersin dopremljeno u AFAD-dovu bazu na sirijsko-turskoj granici, odakle ?e biti distribuirano i podijejeljeno sirijskim porodicama. Svaka od 45.000 porodica kojima je pomo? namijenjena dobit ?e po tri kilograma mesa koje je donirao „Merhamet“.

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ je 121 tonu mesa, odnosno 7.500 kurbana namijenjeno za sirijske izbjeglice, obezbijedio tokom ovogodišnje akcije „Kurban“, koju „Merhamet“ provodi u saradnji sa „Merhametom“ Australije.

- Ove vrijedne donacije „Merhamet“ je obezbijedio zahvaljuju?i solidarnosti gra?ana Bosne i Hercegovine koji su, po ko zna koji put, ukazali povjerenje ovoj humanitarnoj organizaciji te donirali kurbane za izbjeglice iz Sirije. Ovim putem im se još jednom zahvaljujemo - izjavio je predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?.

Logisti?ku pomo? „Merhametu“ u provo?enju ove akcije pružila je Ambasada Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj i ambasador Bakir Sadovi?.

I ova „Merhametova“ akcija naišla je na veliku podršku i simpatije gra?ana Republike Turske, kao i na zahvalnost zvani?nih institucija i organizacija u ovoj zemlji.

Krajem 2013. godine “Merhamet” je u Republici Turskoj proglašen kao najbolja strana humanitarna organizacija. Godinu dana ranije, takva nagrada uru?ena je UNICEF-u. 

           

 Olivier Vernon Authentic Jersey
Go to top