PAKETI?I ZA MALIŠANE U SREBRENIKU POVODOM NOVE HIDŽRETSKE 1439. GODINE

Osnovni odbor „Merhameta“ Srebrenik, u saradnji sa Regionalnim odborom „Merhameta“ Tuzla, Medžlisom IZ Srebrenik, Op?inom Srebrenik i brojnim preduze?ima iz ovog grada,  osigurao je 150 paketi?a koji su, u povodu Nove 1439. hidžretske godine, podijeljeni djeci sa teško?ama u razvoju, mališanima bez jednog ili oba roditelja i najmla?im Srebreni?anima iz socijalno ugroženih porodica.

Podjela paketi?a je uprili?ena u lokalnom Domu kulture.

-Ovo je ve? dvanaesti put da našim najmla?im sugra?anima uljepšavamo Novu hidžretsku godinu i moram pohvaliti sve koji su se odazvali i pomogli našu tradicionalnu akciju, jer se broj paketi?a koje dijelimo, zahvaljuju?i donatorima, stalno pove?ava - kazao je Osman ef. Muji?, predsjednik OO „Merhamet“ MDD Srebrenik.

Nabavku i podjelu novogodišnjih paketi?a su pomogli : Osnovni odbor „Merhameta“ Srebrenik,  Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla, na?elnik Op?ine Srebrenik, Medžlis IZ Srebrenik, Selimpex Srebrenik, Printas doo Srebrenik, Nevzat Omeroglu Istanbul, Great doo Srebrenik, BH-legno Špionica, „Corni flips“Srebrenik,  ITK „Musi?“Srebrenik, „Kopex-Sarajli?“Srebrenik i „Herceg “Srebrenik. 

Srebreni?ki „Merhamet“ je nedavno, uz pomo? donatora iz Turske, osigurao i nov?anu pomo? za 56 djece u stanju socijalne potrebe iz ove op?ine, koji su dobili po 50 KM.

    

 Jason Spezza Authentic Jersey
Go to top