JA?ANJE SARADNJE PET TEMELJNIH BOŠNJA?KIH INSTITUCIJA

SARAJEVO, 17. aprila - Predsjednik HO „Merhamet“ MDD doc. dr. sci. Hajrudin Šahi? ugostio je u sjedištu „Merhameta“ u Sarajevu predsjednika Bošnja?ke kulturne zajednice „Preporod“ prof. dr. Senadina Lavi?a, predsjednika Upravnog odbor Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca (VKBI) prof. dr. Envera Imamovi?a i generalnog sekretara te institucije mr. sci. Emira Zlatara.

Sastanak je održan na inicijativu Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca, a razgovarano je o ja?anju saradnje pet temeljnih bošnja?kih institucija: Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vije?a Kongresa bošnja?kih intelektualaca, Bošnja?ke kulturne zajednice „Preporod“, HO „Merhamet“ MDD i Bošnja?kog instituta – Fondacije „Adil Zulfikarpaši?“.

Dogovoreno je da se do 15. maja održi naredni sastanak, na kojem ?e se usvojiti platforma o zajedni?kom djelovanju ovih pet bošnja?kih institucija.  

 Samaje Perine Authentic Jersey
Go to top