ŠAHI? ODRŽAO PREDAVANJE „UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA“

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? održao je predavanje „Upravljanje vremenom i prioritetima“ za uposlenike Op?ine Maglaj. Predavanje je održano na inicijativu na?elnika Op?ine Maglaj Mirsada Mahmutagi?a, s kojim „Merhamet“ ima izuzetnu saradnju.

Doc. dr. sc Hajrudin Šahi? je, izme?u ostalog, kazao da je upravljanje vremenom, kao temeljna vještina i pretpostavka li?ne djelotvornosti, disciplina usmjerena na uštedu i racionalnu upotrebu vremena kao dragocjenog i oskudnog resursa te razvoj metoda i tehnika za unapre?ivanje metoda rada i efikasnost korištenja vremena.

- Vrijeme ne možemo zaustaviti, posuditi, kupiti, no ipak ga razbacujemo i gubimo. Vrijeme kao klju?ni ?imbenik uspjeha, zapravo je veliko bogatstvo i cijenimo ga tek kada ga imamo sve manje. Upravljanje vremenom polazi od planiranja zadataka, utvr?ivanja prioriteta, planiranja i distribucije vremena. Ono osigurava da se menadžeri bave pravim poslovima i klju?nim problemima.Vrijeme je mjera za posao, kao što je novac mjera za vrijednost robe. Pošto je vrijeme novac, ne treba mnogo mudrosti da bi se shvatilo koliki je zna?aj vremena u savremenom biznisu - kazao je Šahi?.

Cilj ove prezentacije je, upravo, da se ukaže na ja?anje odgovornosti svih uposlenika prema svojoj instituciji, odnosno radnim zadacima.

Prezentacija, koja se odnosi na upravljanje vremenom, je osmišljena na na?in da ukaže na potrebu da svaki uposlenik izvršava na vrijeme svoje zadatke i ispunjava svoje obaveze te na taj na?in doprinosi ja?anju ugleda svoje organizacije u cjelini.

Ovo je jedna u nizu prezentacija koje je Hajrudin Šahi? uprili?io u nekoliko op?ina u Federaciji BiH. Na prezentaciji u Maglaju govorio je i ?lan Upravnog odbora „Merhameta“ Timur Numi? koji je, tako?e, ukazao na zna?aj i potrebu efikasnog i efektivnog trošenja vremena.  

Nakon održanog predavanja, Hajrudina Šahi?, Timur Numi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj posjetili su fabriku tekstila „Bontex“. Rije? je o društveno odgovornoj kompaniji koja redovno pomaže rad maglajskog „Merhameta“ i njegove narodne kuhinje.

 Ryan Switzer Womens Jersey
Go to top