„MERHAMET“ U GLAMO?U USKORO U NOVIM PROSTORIJAMA

Direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac boravio je u Glamo?u, gdje je razgovarao sa sekretarom Osnovnog odbora „Merhameta“ Glamo? Semirom Zeljkovi?em o sve?anom otvaranju prostorija „Merhameta“, te o budu?im projektima na podru?ju ove op?ine.

U prisustvu glavnog Imama Muhameda ef. Dragolov?anina te predsjednika BZK „Preporod“ Amela Saltage, Vrbanjac i Zeljkovi? su obišli budu?e kancelarije Osnovnog odbora „Merhameta“ Glamo?, koje se nalaze u zgradi Medžlisa Islamske zajednice Glamo?. Glavni Imam Dragolov?anina dao je punu podršku „Merhametu“ te naglasio zna?aj ove humanitarne organizacije na podru?ju Glamo?a, kao i cijele BiH. 

 Dorian O'Daniel Womens Jersey
Go to top