"HIFA-OIL" OBEZBIJEDILA BRAŠNO „MERHAMETOVOJ“ KUHINJI U MAGLAJU ZA CIJELU 2017. GODINU

Kompanija „Hifa-Oil“ d.o.o Tešanj još jednom je potvrdila društvenu odgovornost, solidarišu?i se sa socijalno ugroženim gra?anima na podru?ju op?ine Maglaj. Naime, ova kompanija je obezbijedila brašno „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji u Maglaju za cijelu 2017. godinu.

Na taj na?in, „Hifa-Oil“ je omogu?ila da Regionalni odbor „Merhameta“ Maglaj, u ?ijem je sastavu Narodna kuhinja, obezbijedi dovoljne koli?ine hljeba za svoje korisnike.  

Ugovor o pružanju pomo?i potpisali su direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj Sanela Omerovi? i predstavnik kompanije „Hifa-Oil“ Venan Hadžiselimovi?.

Direktorica Omerovi? zahvalila se tešanjskoj kompaniji na vrijednoj pomo?i, naglašavaju?i da je to izuzetna podrška radu „Merhametove“ Narodne kuhinje u Maglaju i najugroženijim gra?anima na ovom podru?ju o kojima „Merhamet“ godinama brine na razli?ite na?ine.

 

 Armani Watts Womens Jersey
Go to top