BESPLATNO KUPANJE, ŠIŠANJE I ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRA?ANE

Regionalni odbor „Merhameta“ Travnik zvani?no je po?eo sa realizacijom projekta „?isto?a i zdravlje-Javno kupatilo“. Rije? je o prvom ovakvom projektu na podru?ju Bosne i Hercegovine ?iji je cilj da se besku?nicima i socijalno ugroženom stanovništvu pruže što bolji uslovi za održavanje higijene.

- „Merhametov“ projekat „?isto?a i zdravlje“ podrazumijeva besplatne usluge socijalno urgoženim gra?anima, a rije? je o kupanju, pranju i sušenju odje?e, podjeli novog veša, šišanju, ljekarskim pregledima, odnosno pregledima stomatologa, savjetovanju ginekologa za žene i dnevni boravak uz doru?ak, ?aj, kafu - izjavio je direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac na prigodnoj sve?anosti povodom otvaranja javnog kupatila i pokretanja projekta „?isto?a i zdravlje“.

      

Prim. dr. Nurdin Šatrovi?                         Jasmin Šafi?                                             Rusmir Jašarevi?   

Na današnjoj sve?anosti u Travniku, kojoj su prisustvovali i predsjednik HO"Merhamet" MDD Hajrudin Šahi?, na?elnik Op?ine Travnik Admir Hadžiemri?, direktor Centra za socijalni rad Bojan Domi?, direktor J.U. Dom zdravlja Travnik Nurudin Šatrovi? i predstavnici vjerskih zajednica.

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? kazao je da da je projekat „?isto?a i zdravlje“ jedan od najhumanijih projekata u historiji „Merhameta“. ?iji je cilj sa?uvati dostojanstvo najugroženijih kategorija stanovištva.

- Ovo je sveobuhavatan projekt jer na jednom mjestu „Merhametovim“ korisnicima pru?a besplatne usluge iz oblasti održavanja higijene i zdravstva. Pozivam i ostale da podrže ovaj projekat, na dobrobit socijalno ugroženioh gra?ana – kazao je Šahi? i najavio pokretanje sli?nog projekta i u drugim gradovima u BiH u kojima djeluje „Merhamet“. 

Na?elnik Op?ine Travnik Admir Hadžiemri? iskazao je zadovoljstvo zbog „Merhametove“ ideje da se socijalno ugroženim gra?anima na podru?ju op?ine Travnik obezbijede adekvatni uslovi za održavanje higijene i besplatne ljekarske preglede.

- Zadovoljstvo je podržati ovako human projekat, još jedan od mnogih koje „Merhamet“ realizira u Travniku - kazao je na?elnik Hadžiemri? i zahvalio se „Merhmetu“ za dobru saradnju. 

Predsjednik Centra za socijalni rad Travnik Jasmin Šafi? pohvalio je „Merhametov“ projekat „?isto?a i zdravlje“n naglašavaju?i da je rije? o veoma zna?ajnoj aktivnosti te da je Centra za socijalni rad Travnik sa zadovoljstvom prihvatio u?eš?e u ovom projektu.

Direktor Doma zdravlja Travnik prim. dr. Nurdin Šatrovi? je, tako?e, pohvalio „Merhametov“ projekat, naglašavaju?i potrebu da se njemu pridruže brojni ljekari u Travniku.

Vlasnik frizerskog salona „Rusko“ Rusmir Jašarevi? kazao je da je ponosan što je dio ovog „Merhametovog projekat te pozvao i ostale privrednike u Travniku da se pridruže i podrže ovu zna?ajnu i humanu aktivnost „Merhameta“.  

Za implementaciju projekta obezbije?ena je i adekvatna infrastruktura u „Merhametovoj“ ku?i u Travniku. „Merhametovi“ saradnici u projektu su: Op?ina Travnik, J.U. Dom zdravlja Travnik, Centar za Socijalni rad Travnik i Frizerski salon „Rusko“.

 

    

Linkovi:

https://tntportal.ba/2016/12/27/novi-projekat-merhameta-travnik-besplatno-kupanje-sisanje-i-zdravstveni-pregledi-za-ugrozene-gradane-video/

https://www.klix.ba/vijesti/bih/merhamet-besplatno-kupanje-i-zdravstveni-pregledi-za-socijalno-ugrozene/161228073

http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/projekat-merhameta-besplatno-kupanje-sisanje-i-zdravstveni-pregledi-za-socijalno-ugrozene-gradane/189450

http://www.avaz.ba/clanak/269496/travnik-za-socijalno-ugrozene-bolji-uvjeti-za-odrzavanje-higijene?url=clanak/269496/travnik-za-socijalno-ugrozene-bolji-uvjeti-za-odrzavanje-higijene

http://www.bug.ba/merhamet-travnik-besplatno-kupanje-zdravstveni-pregledi-za-socijalno-ugrozene.html

http://vijesti.ba//clanak/341497/merhamet-besplatno-kupanje-i-zdravstveni-pregledi-za-socijalno-ugrozene

http://www.travnik.ba/2015-05-22-22-16-50/aktuelno/pranje-odjece-pregled-ljekara-sisanje-socijalno-ugrozeni-ljudi-travnika-dobivaju-javno-kupatilo

http://www.faktor.ba/vijest/besplatno-kupanje-ianje-i-zdravstveni-pregledi-za-ugroene-graane-228827

 Garret Sparks Jersey
Go to top