TURSKA ORGANIZACIJA „HASENE“ DONIRALA 200 PORODI?NIH PAKETA

Turska humanitarna organizacija „Hasene“ donirala je 200 porodi?nih paketa Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla, namijenjenih socijalno ugroženim gra?anima na podru?ju Tuzlanskog kantona.

- U saradnji sa Centrom za socijalni rad op?ine Banovi?i, zajedno sa predstavicima humanitarne roganizacije „Hasene“, podijelili smo 50 paketa socijalno ugroženim gra?anima u Banovi?ima, a zatim 50 paketa korisnicima „Merhametove Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli. Preostalih 100 paketa podijeljeno je osobama u stanju socijalne potrebe u op?inama Kalesija, Lukavac, Gra?anica i Srebrenik. Vrijednost ukupne donacije iznosi 5.000 KM – kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanovi?, koja jezahvalila humanitarnoj organizaciji „Hasene“ na ovoj vrijednoj donaciji, ali i na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji sa Regionalnim odborom „Merhameta“ Tuzla.

 Michael Pierce Authentic Jersey
Go to top