KURBANSKO MESO ZA ?LANOVE UDRUŽENJA PARAPLEGI?ARA

Regionalni odbor “Merhameta” Biha?, u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhameta” Velika Kladuša, uru?io je ?lanovima Udruženja paraplegi?ara Velika Kladuša donaciju od 280 kilograma kurbanskog mesa. Podjeli mesa prisustvovali su sekretar Osnovnog odbora „Merhameta“  Velika Kladuša Omer ?ehi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha? Alen Proši?.

- „Merhamet“ je donirao 280 kilograma kurbanskog mesa za 56 ?lanova Udruženja paraplegi?ara i oboljelih od dje?ije paralize Velika Kladuša, a Upravni odbor Udruženja i volonteri su organizirali prijevoz i raspodjelu doniranog mesa. Svakom ?lanu je dodjeljeno po pet kilograma mesa. Iskoristili smo priliku i da direktoru Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha? Alenu Proši?u uru?imo zahvalnicu za sve ono što je „Merhamet“ do sada uradio za ?lanove našeg udruženja - kazao je Alaga Hozanovi?, predsjednik Udruženja paraplegi?ara i oboljelih od dje?ije paralize Velika Kladuša.

 Orlando Brown Jr. Womens Jersey
Go to top