KURBANSKO MESO ZA ČLANOVE UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA

Regionalni odbor “Merhameta” Bihać, u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhameta” Velika Kladuša, uručio je članovima Udruženja paraplegičara Velika Kladuša donaciju od 280 kilograma kurbanskog mesa. Podjeli mesa prisustvovali su sekretar Osnovnog odbora „Merhameta“  Velika Kladuša Omer Ćehić i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać Alen Prošić.

- „Merhamet“ je donirao 280 kilograma kurbanskog mesa za 56 članova Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša, a Upravni odbor Udruženja i volonteri su organizirali prijevoz i raspodjelu doniranog mesa. Svakom članu je dodjeljeno po pet kilograma mesa. Iskoristili smo priliku i da direktoru Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać Alenu Prošiću uručimo zahvalnicu za sve ono što je „Merhamet“ do sada uradio za članove našeg udruženja - kazao je Alaga Hozanović, predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša.

Go to top