SVE VIŠE GRA?ANA TRAŽI USLUGE JAVNE KUHINJE

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo je tokom oktobra imao niz aktivnosti. Usluge Javne kuhinje „Imaret“ koristilo je 895 socijalno ugroženih gra?ana Kantona Sarajevo, a za njih je u oktobru pripremljeno 18.795 toplih obroka, 8.950 suhih obroka i 11.635 hljebova.

Prema rije?ima direktora Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo Muniba Bujaka, ono što Javnu kuhinju „Imaret“ u Sarajevu izdvaja od ostalih javnih kuhinja jeste što se mora kuhati po normativu Kantona Sarajevo, koji nalaže da svaki korisnik mora dobiti 600 ml kuhane hrane, a za dane vikenda suhi obrok i to od 100 do 150 gr (po danu) i 350 grama hljeba po korisniku. Sve ovo, dodaje Bujak, iziskuje velike troškove svakog mjeseca, pa je „Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo u oktobru za hranu utrošio 14.950 KM, za hljeb 8.144 KM i za meso 10.970 KM. Dakle, ukupni troškovi samo za hranu iznosili su 34.065 KM, dok se za troškove prijevoza hrane na punktove, troškove hladnja?e, higijenske potrepštine, režijske troškove i pla?e uposlenicima na ovom projektu mora izdvojiti još dosta novca.

- U ovom mjesecu, u našu kancelariju je dolazio veliki broj osoba koje su u stanju socijalne potrebe i koje bi željele biti korisnici usluga naše kuhinje. Me?utim, naš na?in funkcionisanja kuhinje morali smo pojasniti pomenutim osobama, a to je da se moraju obratiti Centru za socijalni rad i  na taj na?in ostvariti pravo na topli obrok. Nismo sigurni da li ?e sve osobe ostvariti pravo na topli obrok u našoj kuhinji jer je potrebno pribaviti oko 17 dokumenata koje nalaže naše resorno ministarstvo - kaže Bujak.

 

Svakodnevna ku?na njega za 140 korisnika

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo redovno provodi i projekt „Ku?na njega“, u okviru kojeg „Merhametovi“ uposlenici i volonteri svakodnevno obilaze korisnike, kojih je, prema evidencionim kartonima, ukupno 140.

- U oktobru su, u vrijednosti od 477 KM, kupljeni lijekovi i ostali medikamenti koje medicinski radnik na „Merhametovom“ projektu daje korisnicima na osnovu njihove anamneze. Naših deset volontera, koordinator i medicinski radnik pružaju korisnicima medicinsku pomo? i pomo? u ku?i, ali i osje?aj da nisu napušteni i sami. Osim toga, oni redovno korisnicima donose i prehrambene pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Tako je, tokom oktobra, podijeljeno 140 prehrambena paketa, u vrijednosti od 4.2000 KM – naglašava Bujak.

Projekat Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo „Misli i ?ini dobro“ je najprostranjeniji u Kantonu Sarajevo i on broji 643 korisnika. To su pretežno osobe koje ne mogu biti korisnici Javne kuhinje „Imaret“, a rije? je o izbjeglicama, osobama koje nemaju stalni boravak u Sarajevu, osobama ?ija kvadratura stana ili ku?e prelazi nekoliko kvadrata od onog maksimuma koji je propisan od strane Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku ili, naprosto, žive daleko od Javne kuhinje „Imaret“.

- Ovim korisnicima pokušavamo svakog mjeseca podijeliti prehrambene pakete i na taj na?in im omogu?iti barem jedan obrok dnevnoa. U oktobru smo podijelili 640 prehrambenih paketa, u vrijednosti od 19.200 KM.

U oktobru smo, tako?e, pomogli u prehrambenim artiklima i „Roditeljsku ku?u“, u kojoj su smješteni roditelji sa djecom koja boluju od raka. Vrijednost ove donacije je iznosila 650 KM. Posjetili smo i Centar za odvikavanje od droga i uru?ili prehrambene artikle u vrijednosti od 2.960 KM. Posjetili smo i Centar za slijepu i slabovidnu djecu kojima smo uru?ili školski pribor u vrijednosti od 2.000 KM. Pomogli smo i rad Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde sa namirnicama, u vrijednosti od 1.510 KM. Ukupna vrijednost pomo?i u okviru ovog projekta iznosila je 26.320 KM - kaže Bujak i dodaje:

U okviru projekta „Prikupljanje i podjela odjevnih i obuvnih predmeta“, tokom oktobra smo zaprimili 2.147 odjevnih predmeta. Našim korisnicima, kojih je oko 500, podijelili smo 2.078 odjevnih predmeta, u vrijednosti od 6.234 KM.

DONACIJA MCC-JA VRIJEDNA 29.305 KM

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo dobio je, posredstvom sjedišta HO „Merhamet“ MDD, vrijednu donaciju od „Merhametove“ partnerske organizacije “Mennonite Central Committee” (MCC).

- Donaciju koju smo dobili od MCC-ja, u vrijednosti od 29.305 KM, a koja se sastojala od školskog pribora, deka, higijenskog pribora, kao i urgentnih paketa, podjelili smo, posredstvom naših Osnovnih odbora, svojim korisnicima.

Donacija MCC-ja podijeljena korisnicima

ADAPTACIJA PUNKTA NA ILIDŽI

Jedna od zna?ajnih aktivnosti Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo bila je adaptacija punkta na Ilidži.

- Rije? je o op?isnkom prostoru kojeg smo željeli preurediti kako bi našim korisnicima olakšali preuzimanje obroka. Tako je napravljena nastrešnica iznad ulaznih vrata i iznad prozora gdje ?e korisnici ubudu?e preuzimati hranu i ne?e više biti potrebe da ulaze u prostor po svoj obrok. Osim toga, prostorija je okre?ena, tako da sada sve odiše ?isto?om.

Punkt na ilidži u „novom ruhu“

 Courtland Sutton Jersey
Go to top