NJEMA?KI „PAX CRISTI“ URU?IO VRIJEDNU DONACIJU NARODNOJ KUHINJI

Predstavnik njema?ke humanitarne organizacje „Pax Cristi“ Rainer Köfferlein posjetio je Regionalni odbor „Merhameta“ Banja Luka, gdje je razgovarao sa direktorom tog odbora Amirom ?akvom. Tom prilikom je Rainer Köfferlein, u ime organizacije „Pax Cristi“, uru?io vrijednu nov?anu donaciju Regionalnom odbor „Merhameta“ Banja Luka namijenjenu za rad „Merhametove“ narodne kuhinje u Banjoj Luci.

Osim toga, gospodin Köfferlein uru?io je i donaciju u garderobi.

- Ovom prilikom smo dogovorili budu?u saradnju Regionalnog odbora „Merhameta“ Banja Luka i njema?ke humanitarne organizacije „Pax Cristi“, koja ?e obuhvatiti cijelo podru?je koju „pokriva“ naš odbor, kao i saradnju sa sjedištem HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu – kazao je Admir ?avka. 

Osnovni odbor „Merhameta“, koji djeluje pod okriljem Regionalnog odbora „Merhameta“ Banja Luka, organizirao je zna?ajnu humanitarnu akciju. Naime, dobojski „Merhamet“ je, zahvaljuju?i donaciji Mesnoj industriji „Ovako“, podijelio 400 paketa pomo?i porodicama u Doboju koje su u stanju socijalne potrebe.

Ina?e, Mesna industrija “Ovako“ je stalni donator.

 Martin Hanzal Jersey
Go to top