PORODI?NI PAKETI I KURBANSKO MESO ZA POVRATNIKE

Delegacija Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla, koju je predvodila direktorica tog odbora Mensura Husanovi?, posjetila nekoliko socijalno ugroženih porodica kao i povratniu?ke porodice u selu Trši? i u Zvorniku i uru?ila im vrijednu pomo?.

Predstavnici tuzlanskog „Merhameta“ obišli su prvo porodicu Mirnese Hodži? u Kalesiji, Mirnesa je samohrana majka sa dvoje male djece.

Potom je organiziran obilazak povratni?kih porodica u Trši?u gdje je podijeljeneo 16 porodi?nih paketa i po sedam kilograma kurbanskog mesa za svaku porodicu. Prema rije?ima Mensure Husanovi?, povratnike je veoma obradovala posjeta „Merhametovih“ uposlenika i izrazili su zahvalnost „Merhametu“ na dostavljenoj pomo?i koja im je, kako su kazali, itekako potrebna.

Predstavnici „Merhameta“ su, na kraju, posjetili i povratnicu Hasibu Nali? u Zvorniku i uru?ili joj paket sa kurbanskim mesom. Hasiba sa teško bolesnim sinom Alijom živi u veoma lošim uvjetima. Živi od minimalne penzije koju je ostvarila kao radnica Doma zdravlja u Zvorniku.

          

 Ryan Miller Womens Jersey
Go to top