Foto: Sa uru?enja zahvalnica u sjedištu „Merhameta“ u Sarajevu

ZAHVALNICE ZASLUŽNIM DONATORIMA I MEDIJIMA

„Merhamet“ je, od maja 2014. godine kada su se poplave desile do kraja decembra prošle godine, izvršio rekonstrukciju 360 objekata, dva objekta u potpunosti izgradio i pomogao u obnovi sto?nog fonda, te pružio pomo? u garderobi, odje?i, obu?i, posteljini, dekama, sredstvima za higijenu i u mnogim drugim artiklima, a ukupne vrijednost pomo?i ugroženom stanovništvu iznosila je oko 2.100.000 KM, kazao je Šahi?

 

U sjedištu HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu uprili?ena je polovinom marta prigodna sve?anost na kojoj su dodijeljene zahvalnice donatorima i prijateljima „Merhameta“, kao i pojedinim medijima koji su dali doprinos u prikupljanju pomo?i za stanovništvo Bosne i Hercegovine ugroženo u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. 

Prisutnim donatorima i medijskim pokroviteljima obratio se predsjednik „Merhameta“ doc. dr. Hajrudin Šahi? koji je naglasio da je u proteklih deset mjeseci ovo društvo došlo do svakog mjesta u Bosni i Hercegovini koje je bilo ugrožene poplavama i pomagao stanovništvu bez razlike na nacionalnoj osnovi.

Konkretna pomo?

- Od samog saznanja za ovu katastrofu koja se dogodila u BiH "Merhamet“ su uklju?io i jedna je od rijetkih organizacija koja je bila ili prva ili me?u prvima koja je bila na licu mjesta. Ne postoji ni jedna mjesna zajednica u BiH, selo, naselje ili grad kojem nismo pomogli jednom, dva ili deset puta - naglasio je Šahi?.

Prema njegovim rije?ima, „Merhamet“ je, od maja 2014. godine kada su se poplave desile do kraja decembra prošle godine, izvršio rekonstrukciju 360 objekata, dva objekta u potpunosti izgradio i pomogao u obnovi sto?nog fonda, te pružio pomo? u garderobi, odje?i, obu?i, posteljini, dekama, sredstvima za higijenu i u mnogim drugim artiklima, a ukupne vrijednost pomo?i ugroženom stanovništvu iznosila je oko 2.100.000 KM.

- Uradili smo potpunu sanaciju svih objekata na podru?ju mjesne zajednice Top?i?-Polje u op?ini Zenica, koja je bila jedna od najugroženijih. Pri kraju smo završetka obnove 42 ku?e u mjesnoj zajednici Nemil, tako?e u op?ini Zenica, te smo završili djelimi?nu sanaciju na podru?ju op?ine Maglaj, ta?nije 178 ku?a u Kosovi i 42 objekta na podru?ju mjesne zajednice Han Bijela - rekao je Šahi?.

Dodao je da je "Merhamet“ odlu?io i dalje da bude prisutan na ovim podru?jima i, s tim u vezi, ova humanitarna organizacija je planirala da stipendira 47 u?enika s poplavljenih podru?ja iz porodica koje imaju ve?i broj djece. 

- Želimo da pomognemo na konkretan na?in. Pored toga što saosje?amo s problemima koji su zadesili gra?ane na podru?ju Zenice, Maglaja, Šamca, Doboja, Orašja, Sapne, Bijeljine, Janje i mnogih drugih mjesta u BiH, pokrenuli smo akciju sa „Merhametom“ Slovenije. Javio se donator i obezbijedit ?emo poljoprivredne artikle, odnosno sjemenski materijal u vidu pšenice, kukuruza, je?ma i sve što treba da bi ljudi mogli zasijati površine i da bi se mogli sami brinuti o svojim porodicama - kazao je Šahi?. 

On je naveo da najve?a nagrada za sve volontere, za sve uposlenike i za njega kao predsjednika "Merhameta“ jeste kada pomognu i kada vide osmijeh na licima ljudi, te se

zahvalio svim donatorima koji su imali povjerenja u „Merhamet“.

Splasnula euforija

Potpredsjednik „Merhameta“ prof. dr. Šahzija ?onlagi? - Dreca kazala je da je euforija doma?ih i stranih donatora i humanitarnih organizacija koja je bila prisutna prošle godine potpuno splasnula, a da je ugroženima pomo? još uvijek potrebna, naro?ito u hrani.

Ona je dodala da je „Merhamet“ još uvijek sa gra?anima ugroženim u prošlogodišnjim poplavama i klizištima i da ih ne?e napustiti.

- „Merhamet“ je prvi bio na terenu i istog dana dostavio interventnu pomo? mještavima naselja Bare, u op?ini Kakanj, u kojem je pokrenuto klizište - kazala je profesorica ?onlagi? - Dreca.

O „Merhametovim“ aktivnostima nakon prošlogodišnjih klizišta i poplava govorio je i potpredsjednik HO „Merhamet“ MDD i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Adil ef. Pezerovi?.

Atif Spahi?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ u Maglaju, gradu ?ije stanovništvo je itekako bilo ugroženo u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama, podsjetio je da „Merhamet“ u Maglaju ima javnu kuhinju u kojoj se hrane najugroženiji gra?ani na ovom podru?ju.

- Ovom katastrofom pove?an je broj naših socijalnih korisnika na 600. Sve svoje raspoložive kapacitete smo dali da pomognemo ljudima u nevolji, iako smo i sami pretrpjeli štetu i bili ugroženi - kazao je Spahi?.

Posebno je izdvojio „Merhametovu“ partnersku organizaciju „Malteser“ iz Njema?ke koja je pomogla u saniranju nove laboratorije za Dom zdravlja u Maglaju.

- „Merhamet“ u Maglaju stanovnicima je podijelio 7.000 prehrambenih i higijenskih paketa, i realizovao pomo? u vrijednosti od 1,2 miliona KM. U Maglaju još uvijek aktuelna potreba za hranom, posebno zbog umanjenog interesa donatora. Sve je više ljudi koji dolaze na naša vrata i traže pomo? u hrani - izjavio je Spahi?.

Antrfile

DOBITNICI ZAHVALNICA


Foto: Sa uru?enja zahvalnica u sjedištu „Merhameta“ u Sarajevu

Na sve?anosti u sjedištu HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu, zahvalnice „Merhameta“ uru?ene su: Rijasetu Islamske zajednice u BiH, Oružanima snagama BiH, Mesnoj industriji „Ovako“, štampariji „Amos Graf“, „Sarajevskoj pivari“, firmi „CONECTION d.o.o.“ Sarajevo, notaru Nedžadi Kapidži?, „Unis Energetici d.o.o.“ Sarajevo, firmama „DTS-ŠPED d.o.o.“ Sarajevo i „SELA d.o.o.“ Sarajevo, te ?elnicima me?unarodne organizacije MCC u BiH Ruth Plett i Krystanu Pawlikowskom.
Zahvalnice su dobili i sljede?i mediji: Anadolu Agency, „Novo vrijeme“, „Dnevni avaz“, Oslobo?enje“, „Preporod“, portal „Klix.ba“, „Bportal.ba“, NTV Hayat, Federalna televizija, BHT1, TV1, Televizija Sarajevo, Radio BIR, te novinske agencije FENA, ONASA i PATRIA.

Donatorima iz inostranstva, me?u kojima je najviše predstavnika bh. dijaspore, zahvalnice su, zajedno sa detaljnim izvještajima o prijemu i podjeli donacija, upu?ene poštom.

 Luke Kunin Authentic Jersey
Go to top